Psiholoģijas vārdnīca G.Breslava red. ; aut. J.Aivars, V.Aršavskis, G.Breslavs [u.c.]

Breslavs, G., red.

Rīga Māc. grām. 1999

Personu rād.: 155.-157.lpp.